Proces verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 5356 din 11.10.2022