Formulare tip (cu menționarea timpului necesar completării)