ANUNT - Adunare a proprietarilor in vederea alegerii unui reprezentant in Comisia locala de fond funciar