Primăria Borşa județul Cluj

ACTE-INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE A COPILULUI – pentru persoanele care au realizat venituri din ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE

1. CERERE TIP – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi!
2. Copie autorizaţie PF/ Înscriere în Barou
3. Deciziile de impunere pe ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului (in original)
4. Suspendarea autorizaţiei în vederea intrării în concediul de creştere a copilului de la autoritatea emitentă + dovada suspendării de la Administraţia Financiară
5. Adeverinţă CAS/CAA cu perioada concediului de maternitate sau dupa caz, cu neplata acestuia (original)
6. Copie cărţi de identitate părinţi
7. Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor
8. Copie certificat de căsătorie.
9. Copie livret de familie actualizat – pentru persoanele căsătorite
10. Declaratia celuilalt parinte - TIP 
11. Extras de cont (ORIGINAL), semnat şi stampilat de bancă (pe numele solicitantului)– este opţional, pt. virarea banilor în cont 
12. Date cu character personal  
13. Dosar plic
 
Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi ORIGINALELE acestora!