Primăria Borşa județul Cluj

ACTE-INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE A COPILULUI – pentru persoanele care au COPIL ÎNCADRAT ÎN GRAD DE HANDICAP

1. CERERE TIP – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi!
2. Declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizatie
3. Cererea către angajator, de intrare în concediul de creştere a copilului (COPIE)
4. Decizia angajatorului prin care se suspendă contractul de muncă pe perioada concediului de îngrijire a copilului (original)
5. În cazul în care contractul de muncă a fost desfăcut, se ataşează decizia de desfacere a contractului de muncă, precum şi o declaraţie pe proprie răspundere că nu realizaţi venituri profesionale impozabile
6. Copii cărţi de identitate parinţi
7. COPIE CERTIFICAT DE NAŞTERE AL COPILULUI
8. Copie certificat şi hotărâre de încadrare în grad de handicap
9. Copie certificat de căsătorie.
10. Copie livret de familie actualizat – pentru persoanele căsătorite
11. Copii certificate de naştere ale celorlalti copii
12. Declaratia celuilalt parinte - TIP
13. Extras de cont (ORIGINAL), semnat şi stampilat de bancă (pe numele solicitantului)– este opţional, pt. virarea banilor în cont 
14. Date cu caracter personal 
15. Dosar plic
 
Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi ORIGINALELE acestora!