Primăria Borşa județul Cluj

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII

1. cerere tip – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi!
 
2. copie certificat de naştere al copilului
 
3. copie cărţi de identitate ale părinţilor
 
4. copie certificat de căsătorie
 
5. copie după livretul de familie
 
6. copie certificate de naştere alţi copii ai familiei
 
7. declaratie date cu caracter personal
 
8. extras de cont bancar, original, semnat şi ştampilat de bancă - pe numele titularului de cerere 
 
9. dosar plic
 
In cazul in care parintii nu sunt casatoriti legal unul dintre parintii minorului (dupa caz) va da o declaratie pe propria raspundere ca este de acord ca dosarul sa fie intocmit pe numele celuilalt parinte.