Primăria Borşa județul Cluj

AJUTORUL SOCIAL

ACTE NECESARE acordarii venitului minim garantat – conform Legii 416 / 2001 completata si modificata prin Legea 276/2010

• Acte de identitate (titular si membri) : BI, certificate de nastere, hotarire definitiva de incuviintare a adoptiei, incredintare sau plasament;
• Acte de stare civila : Certificat de casatorie, Hotarire divort, etc ;
• Adeverinte de venituri : Salariu, pensie, alocatii, indemnizatii, etc ;
• Adeverinta AJOFM pentru titular si membrii familiei cu virsta peste 16 ani,- din 3 in 3 luni - cu exceptia cazurilor
• Adeverinta de venituri de la Administratia Financiara Cluj din 3 in 3 luni
• Certificat fiscal de la Biroul Taxe si Impozite al Primariei comunei Borsa din care sa reiasa ca nu au datorii la plata impozitelor pe cladiri, teren si autoturism
• Cerere si Declaratie tip
• Adeverinta sau copie dupa Registrul Agricol al Primariei comunei Borsa