Primăria Borşa județul Cluj

AJUTOR INCALZIRE

1. Cerere

2. Copie acte stare civila (CI, certificat de nastere copii)

3. Adeverinte de venit 

4. Cupoane de pensie sau alocatie pentru copii