Primăria Borşa județul Cluj

Declarații de avere și de interese, conform anexei